REGULAMIN ŁOWISKA NIEWIEŚCIN DLA KARPIARZY.

 1. Łowisko czynne jest przez cały rok.
 2. Przed rozpoczęciem połowu należy zgłosić i opłacić rezerwację. Telefon do gospodarza łowiska to 502 086 630 Robert.
 3. Doba karpiowa liczona jest od godziny 12 do godziny 12 dnia następnego.
 4. Dozwolone jest łowienie na 3 wędziska – 1 osoba.
 5. Do dyspozycji karpiarzy wyznaczono 6 dwuosobowych stanowisk. Trzy z nich mają dojazd tj. 1-2 oraz 6. Pozostałe tj. 3 – 4 – 5 to stanowiska przeprawowe.  Osoby, które zarezerwują stanowiska przeprawowe, proszone są o pozostawienie aut na monitorowanym terenie właściciela jeziora w wyznaczonym  do tego miejscu.
 6. Uprawnienia do połowu ma wyłącznie osoba, która nabyła licencję.
 7. Całkowity zakaz używania plecionek jako linki głównej.
 8. Dopuszcza się jedynie używanie haków bezzadziorowych lub z mikro zadziorem.
 9. Na każdym stanowisku musi znajdować się duża mata karpiowa, duży podbierak oraz odkażacz do ran tzw. clinik. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się ostrożnie (polewać wodą, odkazić ranę po haku). Szybkie zdjęcie i do wody bez zbędnego przeciągania szczególnie w upalne dni.
 10. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania karpi i amurów.
 11. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Nie wolno znaczyć łowiska przedmiotami innymi niż przeznaczone do tego markery. Możliwe jest stosowanie tzw. markerów tyczkowych. Zabrania się stosowania markerów typu H. Jedyna dozwolona opcja to użycie ich do szybkiego zaznaczenia miejscówki, a potem zamiana na marker docelowy.
 13. Każdy wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli stanowiska  sprzętu i samochodu przez gospodarza jeziora, osoby do tego celu upoważnione oraz Policję.
 14. W przypadku udowodnienia kradzieży wędkujący ponosi sankcje karne w postaci zapłaty grzywny za każdy kg ryby = 500 zł, zakaz wstępu na łowisko oraz publikacji danych na oficjalnej stronie internetowej jeziora, oraz na profilach social-media.
 15. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska, jak również zanęcania, sondowania, wywożenia zestawów ze środków pływających oraz łódek RC.
 16. Całkowity zakaz kąpieli.
 17. Zakaz rozpalania ognisk (ewentualnie za zgodą gospodarza w miejscach do tego wyznaczonych).
 18. Głośne i niekulturalne  zachowanie będzie skutkowało usunięciem z łowiska.
 19. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, a także rzeczy pozostawione na łowisku.
 20. Połów może odbywać się wyłącznie w granicach zarezerwowanego stanowiska.
 21. Po zakończeniu zasiadki prosi się o pozostawienie stanowiska w takim stanie, jak się je zastało. Nie wolno wyrzucać śmieci, niedopałków papierosów czy jedzenia w obrębie stanowiska.
 22. Obecność dodatkowych osób (odwiedzających) na stanowisku po uprzedniej zgodzie gospodarza łowiska.
 23. Osoby wykupujące licencję wyrażają zgodę na publikację ich fotografii oraz materiałów filmowych nagranych na łowisku przez gospodarza nieodpłatnie.
 24. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zobowiązane są do opuszczenia łowiska bez zwrotu wpłaty za licencję.
 25. Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 26. Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzem łowiska.
 27. Osoby upoważnione do kontroli przez gospodarza jeziora to:

ARKADIUSZ RATKOWSKI

RADOSŁAW RATKOWSKI

KRZYSZTOF SZANKOWSKI

TOMASZ KRAZIŃSKI

MATEUSZ ANDRZEJCZYK

JACEK HALICKI

RAFAŁ DUDEK

MICHAŁ IWASZKO