REGULAMIN DLA WĘDKARZY Z LICENCJĄ DZIENNĄ.

1. Wędkowanie na Łowisku Niewieścin dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia na wędkowanie.

2. Zezwolenie obowiązuje od świtu do zmierzchu – 30 zł.

3. Zezwolenia należy wykupić u właściciela po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 502 086 630.

4. Jedna osoba łowiąca jedno zezwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12).

5. Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość osoby.

6. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

7. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową (max. 2 wędki), lub spinningową (max. 1 wędka).

8. Zabrania się stosowania plecionki jako linki głównej (nie dotyczy spinningu)

9. Na Łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych karpi i amurów.

10. Ze złowionymi rybami należy obchodzić się w sposób bardzo delikatny, dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo a przed ich dotykaniem zwilżyć dłonie wodą.

11. Wszystkie złowione karpie oraz amury należy natychmiast wypuścić z powrotem do wody !!!

12. Osoby łamiące regulamin, limity połowów oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb, zostaną wydalone z terenu Łowiska bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego przyjazdu.

13. Wykupując licencję, wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarza łowiska, Straż Rybacką, Policję oraz upoważnionych wędkarzy (wymienionych w punkcie 15) do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy!

14. Za złapanie na kradzieży karpi lub amurów, lub złamania przepisów dotyczących reszty ryb grozi kara pieniężna 500 zł za każdy kilogram ryby, lub postępowanie karne.

15. Zezwala się na rozstawienie namiotu na terenie łowiska.

16. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich lub innych imprez na łowisku.

17. Wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania, a śmieci obligatoryjnie należy zabrać ze sobą.

18. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Informacja o osobie towarzyszącej niełowiącej wymaga zgody gospodarza łowiska.

19. Całkowity zakaz osób odwiedzających.

18. Zabrania się:

a. Zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika,

b. wycinania – łamania drzew, krzewów.

c. kąpieli w łowisku,

d. głośnego zachowania się.

19. Rozpalanie ogniska za zgodą właściciela i wyznaczonym przez niego miejscu.

20. Osoby upoważnione przez właściciela do kontroli:

ARKADIUSZ RATKOWSKI

RADOSŁAW RATKOWSKI

KRZYSZTOF SZANKOWSKI

TOMASZ KRAZIŃSKI

MATEUSZ ANDRZEJCZYK

JACEK HALICKI

RAFAŁ DUDEK

MICHAŁ IWASZKO

21. Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z gospodarzem łowiska. W sytuacjach spornych, ostateczna decyzja zawsze pozostaje w gestii gospodarzy łowiska. Kontakt: 502 086 630.

LIMITY POŁOWOWE – WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB

Dzienny limit połowu wynosi łącznie 3 kg złowionych ryb. Zabronione jest dokonywanie podmiany ryby wcześniej przeznaczonej do zabrania.

AMUR – wpuszczamy z powrotem do wody („no kill”)

KARAŚ POSPOLITY – wpuszczamy z powrotem do wody („no kill”)

KARAŚ SREBRZYSTY – brak ograniczeń

KARP – wpuszczamy z powrotem do wody („no kill”)

KRĄP – bez ograniczeń

LESZCZ – bez ograniczeń

LIN – wymiar ochronny do 30 cm (limit do 2 szt. w przedziale od 30 do 45 cm).

OKOŃ – wpuszczamy z powrotem do wody („no kill”)

PŁOĆ – wymiar ochronny do 15 cm.

SANDACZ – wpuszczamy z powrotem do wody („no kill”)

SZCZUPAK okres ochronny 01 I – 30 IV, wymiar ochronny do 50 cm (limit do 1 szt. w przedziale od 50 do 70 cm).

WĘGORZ okres ochronny od 15 VI – 15 VII, wymiar ochronny do 60 cm ( limit do 1 szt.).

WZDRĘGA – bez ograniczeń.

ZŁOWIONE NIEWYMIAROWE RYBY ORAZ GATUNKI PODLEGAJĄCE AKTUALNIE OKRESOWI OCHRONNEMU MUSZĄ BYĆ NATYCHMIAST OSTROŻNIE WYPUSZCZONE.